Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh BH10 địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.”

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh BH10 địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.”
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh BH10 địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án : Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Phủ Lý

2. Địa chỉ liên hệ:

Đại diện         : Ông Nguyễn Quang Tùng

Chức vụ        : Giám đốc

3. Tên dự án

“Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh BH10 địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam."

4. Địa điểm dự án

 Dự án thuộc đia phận 2 xã: Xã Liêm Chung và xã Liêm Tiết, tỉnh phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 Kênh BH10 với quy mô kênh hở gia cố mái bằng BTCT M200, chiều dài nghiên cứu L1= 2660 m. Điểm đầu Km0+00 : Cống luồn kênh chính Tây thuộc địa phận xã Liêm Chung. Điểm cuối Km2+660: Ranh giới địa bàn thành phố Phủ Lý.

Nạo vét kênh BH10-4 với chiều dài L2= 1132,11 m. Điểm đầu Km0+00: Tại lý trình Km0+800 của kênh BH10. Điểm cuối Km1+132,11: Đường gom cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình.

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vitriBH10.png

 * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây vitriBH10.png

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đâyTóm tắt tham vấn BH10.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên. ​


Tin liên quan