Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng dịch vụ công Quốc Gia

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng dịch vụ công Quốc Gia
Sáng ngày 05/7/2021 sở  Tài nguyên và Môi trường  phối hợp cùng với cơ quan Thuế (chi cục thuế chi nhánh Phủ Lý-Kim Bảng)  tổ chức thực hiện thử nghiệm việc “thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về  đất đai và tạo lập tài khoản công dân”  trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1415/ UBND-KGVX ngày 10/6/2021 V/v tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về  đất đai và tạo lập tài khoản công dân.
Dưới sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn là VNPT Hà Nam  tất cả các qui trình thực hiện từ bước tạo lập tài khoản công dân, nộp hồ sơ, xử lý các bước theo qui trình thực hiện TTHC giữa  cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế thực hiện thử nghiệm đã thành công bằng hồ sơ thật và công dân đã thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến với ngân hàng.
        Đây là bước đầu để công chức, viên chức giải quyết TTHC về đất đai của sở nhận thức, làm quen, nắm rõ qui trình xử lý trên môi trường mạng và có thể tạo, hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia để công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến trên môi trường điện tử mà không cần phải trực tiếp đi nộp.
 New Picture.png

Công dân truy cập và đăng ký tài khoản để thanh toán nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
1.1.png
​ Kết quả khi công dân thực hiện thanh toán nghĩa vù tài chính về đất đai thành công trên môi trường điện tử
        Với việc chưa quen cách tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công và  tình hình dịch bệnh Covid hiện nay đang diễn biến phức tạp, khi đi nộp hồ sơ thực hiện TTHC về đất đai tại các chinh nhánh Văn phòng Đăng ký cấp huyện công dân có thể tự đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện giúp việc đăng ký tạo tài khoản để thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai.