Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...

Tin hoạt động  
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 09/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Song  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở và Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát Chương trình công tác năm; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực được giao; đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Qua dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng đầu năm do đồng chí Chánh Văn phòng Sở trình bày, Hội nghị cơ bản nhất trí và đánh giá: trong 6 tháng đầu năm Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phó; một số nhiệm vụ trọng tâm được tích cực thực hiện, đạt kết quả cao như tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Kế hoạch (Kế hoạch số 601/KH-UBND ngày 16/3/2018; Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 16/3/2018; Kế hoạch số 1171/KH-UBND ngày 11/5/2018); xây dựng dự thảo “Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng" quy định tại Khoản 9, Điều 51, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; xây dựng đề án “Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam"; tổ chức công khai Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035….​

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại diện các đơn vị dự hội nghị. Đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương, hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566/KH-UB của UBND tỉnh; tiến độ cấp GCNQSD đất còn chậm; công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, xóm chưa đạt hiệu quả, một số nơi rác thải tồn ứ dẫn đến tình trạng ô nhiễm chưa giải quyết dứt điểm;… Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo Sở đã trao đổi cùng địa phương để giải đáp những vướng mắc, đưa ra một số giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; báo cáo Lãnh đạo Sở để có hướng giải quyết hiệu quả.

10.10.png        

  Đại diện Phòng TN&MT huyện Duy Tiên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở tổng kết những nội dung chính tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần triển khai ngay để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2018 như: trình HĐND tỉnh Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố; phê duyệt “ Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh"; tổng hợp danh mục các dự án, công trình xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (đợt 2); tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 47/KL-TU, Kế hoạch 2923/KH-UBND về việc rà soát, xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566/KH-UB tại các huyện, thành phố; đôn đốc tiến độ cấp đổi GCNQSD đất, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác kiểm kê, thống kê trữ lượng khoáng sản; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương; hoạt động xử lý rác thải của 02 nhà máy (Công ty CPMT Thanh Thủy, Công ty CPĐT&PT Tâm Sinh Nghĩa); xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019; kiện toàn, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp và tinh giản đầu mối các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Sở;…

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm cùng chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Hội nghị kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.