Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sẽ biểu dương khen thưởng thành tích thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Sẽ biểu dương khen thưởng thành tích thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025
Bộ trưởng Bộ TN&MT giao nhiệm vụ các đơn vị tham gia Đề án của Bộ TN&MT hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo đó, Đề án được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, sự tham gia tích cực, hiệu quả và nguồn lực lớn từ cộng đồng xã hội; phù hợp chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện Đề án.

Bộ TN&MT đã thành lập Nhóm công tác triển khai Đề án. Trong đó, Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường nghiên cứu đề xuất mô hình, quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xác định giống cây trồng phù hợp với đặc điểm hệ sinh thái, đa dạng sinh học, thổ nhưỡng, nguồn nước,.. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có nhiệm vụ hoàn thiện, phát triển Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu về cây xanh. Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia cung cấp các dữ liệu về diện tích đất…

Tháng 4/2021, Bộ TN&MT ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ban ngành, địa phương triển khai, đăng ký diện tích trồng, số lượng cây xanh trồng trong năm 2021 và số lượng cây xanh dự kiến trồng trong lễ ra quân hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh năm 2021. Đồng thời phát động Chiến dịch hưởng ứng, ra mắt phần mềm Treemap và các hoạt động chính, sự kiện thuộc phạm vi Đề án dự kiến sẽ được công bố thông tin nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2021.​​


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường