Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v.v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Việt, hộ khẩu thường trú: SN 04 - LK10 - Tổng cục V - BCA - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định v.v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Việt, hộ khẩu thường trú: SN 04 - LK10 - Tổng cục V - BCA - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 64/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Việt, hộ khẩu thường trú: SN 04 - LK10 - Tổng cục V - BCA - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan