Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim địa chỉ thường trú TDP Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim địa chỉ thường trú TDP Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 06 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường co ban hành Quyết định số 05/QĐ-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim địa chỉ thường trú TDP Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhso05.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan