Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso643.pdf