Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý
Tin liên quan