Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu sản xuất vật liệu...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông xi măng của công ty TNHH Thượng Hải tại Thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 19/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông xi măng của công ty TNHH Thượng Hải tại Thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam
Nôi dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyết định phê duyệt CCN Thượng Hải.pdf
 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xem chi tiết Quyet-dinh-thanh-lap-DTM (8).pdf
Tin liên quan