Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Nguyễn Thị Dung HKTT: TDP. Đồi Ngang, TT. Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Nguyễn Thị Dung HKTT: TDP. Đồi Ngang, TT. Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số  15/QĐ-STN&MT về việc  huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Nguyễn Thị Dung HKTT: TDP. Đồi Ngang, TT. Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinhso15huygiaychungnhan.pdf
Tin liên quan