Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc `huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chung có hộ khẩu thường trú t...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc `huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chung có hộ khẩu thường trú tại Thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 37/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chung có hộ khẩu thường trú tại Thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso37.pdf
Tin liên quan