Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Thức và bà Lê Thị Lan Hộ kh...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Thức và bà Lê Thị Lan Hộ khẩu TT: Thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 30/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Thức và bà Lê Thị Lan Hộ khẩu TT: Thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso30.pdf
Tin liên quan