Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Dương và bà Lê Thị Mến Hộ k...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Dương và bà Lê Thị Mến Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Cầu Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định hủy Giấy chứng nhận số 38/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Dương và bà Lê Thị Mến Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Cầu Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso38.pdf
Tin liên quan