Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lại Văn Quý và bà Trần Thị Tươi Hộ khẩ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lại Văn Quý và bà Trần Thị Tươi Hộ khẩu thường trú: Thôn Lê Mỹ, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 123/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lại Văn Quý và bà Trần Thị Tươi Hộ khẩu thường trú: Thôn Lê Mỹ, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso123.pdf
Tin liên quan