Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Vă...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Mát (đã chết) và vợ là bà Vũ Thị Giới, nơi thường trú thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết dịnh số 53/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Mát (đã chết) và vợ là bà Vũ Thị Giới, nơi thường trú thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso53.pdf
Tin liên quan