Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Hữu Cẩm, hộ khẩu thường trú tại 34 Phạm Ngọc Nhị, phố Phạm Văn Đồng, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (nay là đường Phạm Ngọc Nhị, tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 61/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Hữu Cẩm, hộ khẩu thường trú tại 34 Phạm Ngọc Nhị, phố Phạm Văn Đồng, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (nay là đường Phạm Ngọc Nhị, tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinh61veviechuygcn.pdf
Tin liên quan