Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đào ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đào Duy Thành (đã chết) và vợ là bà Đào Thị Huệ, nơi thường trú thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 74/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đào Duy Thành (đã chết) và vợ là bà Đào Thị Huệ, nơi thường trú thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso74.pdf
Tin liên quan