Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Vân, hộ khẩu thường trú tại thôn 6 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 73/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Vân, hộ khẩu thường trú tại thôn 6 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinh73huygcn.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan