Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp l...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Văn Nam và vợ là bà Lữ Thị Vân Anh, nơi thường trú tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 27 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 33/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Văn Nam và vợ là bà Lữ Thị Vân Anh, nơi thường trú tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso33.pdf
Tin liên quan