Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Kim và vợ là bà Phạm Thị Loan, thường trú tại ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Kim và vợ là bà Phạm Thị Loan, thường trú tại thôn Ninh Lão, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Ninh Lão, Phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 80/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Kim và vợ là bà Phạm Thị Loan, thường trú tại thôn Ninh Lão, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Ninh Lão, Phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso80.pdf
Tin liên quan