Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trịnh Thị Bính, thường trú tại TDP Đông Nội, phường C...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trịnh Thị Bính, thường trú tại TDP Đông Nội, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.
Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 101/QĐ-STN&MTvề việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trịnh Thị Bính, thường trú tại TDP Đông Nội, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại​ đâyquyetdinhhuygcnso101.pdf
Tin liên quan