Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy GCN.QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Phạm Tuấn Hiệp

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy GCN.QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Phạm Tuấn Hiệp
Ngày 07 tháng 1 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có quyết đính số 06/QĐ-STN&MT về việc  hủy GCN.QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Phạm Tuấn Hiệp tại Thị trấn Hòa Mạc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nội dung quyết định xem chi tiết tại đây
Tin liên quan