Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2022

Tin hoạt động  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 141/QĐ-STN&MT về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2022
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso41.pdf