Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà nam

Tin hoạt động  
Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà nam
Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 10/QĐ-STN&MT về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà nam
Nội dung Quyết định xem chi tiếtquyetdinh10.pdf