Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đỗ Luận và bà Trầ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đỗ Luận và bà Trần Thị Nga
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 285/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đỗ Luận và bà Trần Thị Nga ở khu đô thị mới Nam Châu Giang phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây
Tin liên quan