Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch một cách khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý tài nguyên nước

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Quy hoạch một cách khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý tài nguyên nước
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có buổi họp nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác quy hoạch tài nguyên nước.

Tham dự có lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Báo cáo về triển khai nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, dựa trên thông tin, số liệu về hiện trạng khai thác và nhu cầu sử dụng nước do các Bộ, ngành, địa phương cung cấp, Cục đang tổng hợp đánh giá hiện trạng khai thác và dự báo nhu cầu sử dụng nước của các Bộ, ngành, địa phương.

Đối với nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, theo ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm đang tích cực triển khai thực hiện lập quy hoạch cho 05 lưu vực sông. Trong đó, có 03 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê San và Srêpốk sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2020 và 02 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cửu Long dự kiến trình trong năm 2021. Hai quy hoạch này đang triển khai thực hiện việc đánh giá khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các ngành, địa phương; đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước theo kỳ quy hoạch; thiết lập hệ thống các mô hình tính toán tài nguyên nước mặt và nước dưới đất;…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: Quy hoạch tài nguyên nước chính là bộ dữ liệu, công cụ và quy tắc, do vậy, cần quy hoạch một cách khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý tài nguyên nước.

“Quy hoạch vùng không thể làm phép cộng từ các tỉnh gộp lại mà phải có cách tiếp cận mới. Do vậy, các đơn vị chủ trì xây dựng quy hoạch cần rà soát nội dung, tăng cường trao đổi chuyên môn bảo đảm tính khả thi của các quy hoạch, phù hợp với nguồn lực hiện có, đồng thời, phải có tính linh hoạt, đáp ứng phương thức quản lý, đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra" - Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường