Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế phối hợp về công tác quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quy chế phối hợp về công tác quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình
Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam - Hòa Bình có Quy chế số 1912/QCPH-HN-HB về việc phối hợp về công tác quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình
Nội dung Quy chế xem chi tiết tại đâyQuy chế 1912.1.qc phối hợp Hà Nam hòa Bình.PDF