Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản, kinh doanh may mặc, đi...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Nội dung công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH giày Ngọc Hồng làm chủ đầu tư.
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH giày Ngọc Hồng có công văn số 38/CV-HN về việc đề nghị cấp phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH giày Ngọc Hồng làm chủ đầu tư.
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây CV đề nghị thẩm định GPMT Công ty TNHH Giày Ngọc Hồng.pdf
Nội dung Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xem chi tiết tại đâyNội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT Công ty TNHH giày Ngọc Hồng.pdf
Tin liên quan