Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí chính xác công nghệ ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Nội dung công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí chính xác công nghệ cao ống nhôm và lều trại DACVG tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục của Công ty TNHH DAC VN làm chủ đầu tư.
Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Công ty TNHH DAC VN  có công văn số 2807/DAC về việc đề nghị cấp phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí chính xác công nghệ cao ống nhôm và lều trại DACVG tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục của Công ty TNHH DAC VN  làm chủ đầu tư.
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây VB đề nghị cấp GPMT Công ty TNHH DAC VN.pdf
Nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí chính xác công nghệ cao ống nhôm và lều trại DACVG tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục xem chi tiết tại đây Nội dung Báo cáo đề xuất GPMT Công ty TNHH DAC VN.pdf