Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Công ty...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Công ty 2-9
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trườn tỉnh Hà Nam có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Công ty 2-9 địa chỉ thôn Ngô Gia Khảm phường Châu Sơn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung kết luận chi tiết xem tại đây KTKT 2-9.pdf