Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Nội dung chi tiết xem tại đây KL KT BV HA NAM.pdf