Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành tài nguyên và Môi trường

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết Quyetdinhthutuchanhchinhso2758.QD.PDF
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xem chi tiết tại đây a2758.Cấp tỉnh tài nguyên kèm 2758.pdf
​Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ​UBND cấp huyện xem chi tiết tại đây 2758.cấp huyện tài nguyên kèm 2758.pdf
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ​UBND cấp huyện xem chi tiết tại đây​ 2758.cấp xã tài nguyên kèm 2758.pdf
Tin liên quan