Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Tin hoạt động  
Kế hoạch tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
Ngày 07 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 27/KH-STN&MT về việc tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
Nội dung kế hoạch xem chi tiết kehoachtochuclopdaotaonghiepvubaovemoitruong.pdf