Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

Nội dung Quyết định xem chi tiếtQuyết định công bố TTHC Sở Tài nguyên t5.21 (1).pdf
Tin liên quan