Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn 2022

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn 2022
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.

Các hoạt động hưởng ứng chính của Bộ TN&MT như: tổ chức phổ biến thông điệp, chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022; tổ chức các hoạt động tuyên truyền và lồng ghép hưởng ứng các chuỗi sự kiện tài nguyên và môi trường như: Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022...

Đặc biệt, Bộ TN&MT giao các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, truyền thông về chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022; chú trọng tuyên truyền về các thông điệp, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", trong đó, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và nội dung liên quan. Tổ chức đợt vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước. Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên nước, phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giải quyết kịp thời ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn; đảm bảo vận hành liên hồ chứa, nâng cao giải pháp quản lý tài nguyên nước…                                  

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường