Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ môi trường Việt Nam (14/12/2021 – 17/12/2021), ngày 14/12/2021.

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Hưởng ứng Tuần lễ môi trường Việt Nam (14/12/2021 – 17/12/2021), ngày 14/12/2021.
Nhằm thúc đẩy các giải pháp môi trường sáng tạo, đồng thời, tăng cường kết nối, hợp tác cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước Việt Nam - Nhật Bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhật Bản tổ chức “Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản”.

Trong khuôn khổ Tuần lễ diễn ra từ ngày 14/12/2021 – 27/12/2021, có nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn về các vấn đề môi trường, bao gồm các hội nghị, hội thảo, triển lãm, trao đổi và tiếp xúc doanh nghiệp.

Để đăng ký tham dự Triển lãm và hội thảo trực tuyến, các tổ chức, cá nhân truy cập đường link https://client.eventhub.jp/form/29905aff-39a9-4e21-8126-358dd53f2e02?isTicketSelected=true . Các thông tin về Triển lãm và Hội thảo trực tuyến, được cập nhật tại website Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật bản.

https://www.jprsi.go.jp

File đính kèm xem chi tiết tại đây

Flyer_Viet Nam_Japan Environmental Week_20211129.pdf

Short Concept Note_Viet Nam_Japan_Environmental Week_20211129_clean.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan