Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hợp tác nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn

Tin hoạt động  
Hợp tác nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn
Nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Tp Đà Nẵng sau khi thành phố này thành lập Mạng lưới kinh tế tuần hoàn (DCEH), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) vừa tổ chức hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”.

 Hội nghị này nằm trong khuôn khổ dự án “Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn: thúc đẩy nghiên cứu đa ngành, nâng cao năng lực và lãnh đạo" do Quỹ Newton (Anh) tài trợ.

Hội nghị đã chia sẻ nhiều nội dung như: cơ hội và tiềm năng khi áp dụng nền kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp và khởi nghiệp; mô hình kinh tế tuần hoàn từ góc nhìn chuyên gia; phân tích chuỗi giá trị của nhà sản xuất và tiêu thụ nhựa, đánh giá và so sánh vòng đời của túi nilon và các vật liệu thay thế ở Việt Nam; góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp…

Các chuyên gia cho rằng, mô hình kinh tế tuần hoàn có thể được áp dụng ở nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau, trong đó yếu tố quan trọng là nhận thức và kỹ năng ra quyết định của nhà lãnh đạo.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội), Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng ký kết hợp tác để tiếp tục phát triển đào tạo và nghiên cứu về chủ đề kinh tế tuần hoàn.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường