Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo tham vấn đối với dự thảo báo cáo kỹ thuật nap và hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động...

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Hội thảo tham vấn đối với dự thảo báo cáo kỹ thuật nap và hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Nhằm tham vấn hoàn thiện nội dung Dự thảo báo cáo kỹ thuật Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu (NAP), đào tạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, ngày 07/7/2022 tại Hà Nội Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với UNDP tổ chức “Hội thảo tham vấn đối với dự thảo cuối cùng Báo cáo kỹ thuật NAP và Hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia”. Tham dự Hội thảo có Đại diện các  Bộ ngành có liên quan và 25 sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc.

Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam",do GCF tài trợ thông qua Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam được thực hiện, nhằm giúp Việt Nam xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, và địa phương; dự toán ngân sách các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quản lý và triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thu hút sự tham gia của khối tư nhân vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; thiết lập một hệ thống hiệu quả để tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu vào các quy trình quản lý của Chính phủ trong các lĩnh vực ưu tiên như: kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường và y tế.

7.2.png

Ông Nguyễn Tuấn Quang – Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu khai mạc tại Hội thảo.​

Trong khuôn khổ Dự án, thời gian qua Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, tổ chức các hội thảo tham vấn và lấy ý kiến đối với nội dung Báo cáo kỹ thuật NAP, định hướng triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia (Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022). Cho tới nay, Cục đã hoàn thành:

- Dự thảo báo cáo kỹ thuật Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) theo hướng dẫn của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

7.3.png

Giáo sư, tiến sỹ Trần Thục trình bày nội dung Dự thảo báo cáo kỹ thuật

 Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu

- Hướng dẫn Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia (Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022)

7.4.png

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chuyên gia của Dự án Hướng dẫn Hệ thống giám sát và 

đánh giá hoạt động thích ứng biến đổikhí hậu cấp quốc gia

7.5.png

Bà Đặng Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Nước và BĐKH –sở TNMT tỉnh Hà Nam đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại buổi hội thảo, dựa trên tình hình thực tế thực hiện, những khó khăn gặp phải tại địa phương mình các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành địa phương đã đóng góp ý kiến cho từng nội dung trong báo cáo kỹ thuật NAP, làm cơ sở để Cục BĐKH và các chuyên gia hoàn thiện Báo cáo và thực hiện các thủ tục trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt. Đồng thời hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.