Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc

Tin hoạt động  
Hội nghị phổ biến, tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc
Ngày 19/8, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc”.

Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành.

Tham dự Hội nghị có 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo 25 Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường các thành phố, thị xã, huyện các tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Bắc; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Hội nghị "Phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc" nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật của từng lĩnh vực; tiếp thu các ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là từ cơ sở, để làm cơ sở đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường" .

8.003.png

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tậm khác, như xây dựng, trình và ban hành theo thẩm quyền các Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực vực; xây dựng, trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước; tổng kết đánh giá và chuẩn bị hồ sơ Luật Khoáng sản (sửa đổi); việc triển khai thi hành pháp luật về TN&MT cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản pháp luật mới ban hành về đất đai, khoáng sản,… nhằm triển khai thi hành có đồng bộ, thống nhất trong cả nước.

Để Hội nghị đạt được hiệu quả cao, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, đại diện cho một số đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến các quy định mới được ban hành, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực thi. Đồng thời các đại biểu tham dự cũng trao đổi, thảo luận những bất cập trong quá trình thực hiện. Các ý kiến, đề xuất kiến nghị sẽ được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, đảm bảo tính thực tiễn, khả thi và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường được đặc biệt quan tâm. Qua đó, đã nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Việc tổ chức Hội nghị phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại Quảng Ninh là cơ hội để các địa phương, các đại biểu nắm bắt được quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật lĩnh vực về bảo vệ môi trường...

​Tại Hội nghị các biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai và khoáng sản. Đồng thời trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 3 lĩnh vực này tại các địa phương.

 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường