Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện chính sách, chuyển đổi toàn diện công nghệ khai khoáng

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Hoàn thiện chính sách, chuyển đổi toàn diện công nghệ khai khoáng
Đây là những nhiệm vụ hàng đầu trong Chương trình hành động của của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoàn thành Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) vào năm 2023

Theo đó, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm như: Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi Luật Khoáng sản (sửa đổi) ban hành trong năm 2024; Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ trong khai khoáng; Hoàn thiện chính sách khuyến khích hợp tác, đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Hoàn thiện chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Song song với đó là các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên địa chất, khoáng sản trước năm 2025; thiết lập nền tảng tài nguyên số, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, khai thác khoáng sản bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Đặc biệt là hoàn thành chuyển đổi toàn diện công nghệ, thiết bị các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản quy mô nhỏ lẻ, nhất là khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trước năm 2030.

Trước năm 2025 phải hoàn thành đầu tư dự án khai thác, chế biến quặng crômit tại Cổ Định (Thanh Hoá), luyện cán thép tại mỏ sắt Quý Xa (Lào Cai). Trước năm 2030 phải nghiên cứu, lựa chọn công nghệ tiệm cận trình độ thế giới để đầu tư khai thác than nâu vùng đồng bằng sông Hồng; đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội bên vững để xem xét đầu tư các dự án khai thác, chế biến: sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh); titan (Bình Thuận).

Với các dự án bôxít - alumin - nhôm, đất hiếm, xi măng, sắt - thép, đồng, đá hoa trắng sẽ sử dụng công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến tiên tiến, hiện đại theo mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng than hợp lý hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0" trước năm 2050.

6.04.png

Ảnh minh họa (Nguồn: VINACOMIN).

Tăng cường thanh tra, xử lý sai phạm trong quản lý, khai khoáng

Để đạt được những nhiệm vụ trên, Chính phủ yêu cầu yêu cầu các bộ, ngành; các cấp chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng.

Kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là lợi dụng để đầu cơ, tích trữ, nâng giá, thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, rà soát đề xuất điều chỉnh sản lượng khai thác một số loại khoáng sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo quy định của Luật Quy hoạch theo hướng ưu tiên cho nhu cầu sử dụng trong nước.

Hàng năm, các địa phương lập kế hoạch bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách của địa phương để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Nhà nước sẽ ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước kết hợp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội cho công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản theo quy hoạch, kế hoạch để có đầy đủ thông tin, dữ liệu địa chất phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, giao thông, xây dựng, công thương, nông nghiệp...

 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường