Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép môi trường dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - Giai đoạn I - Ph...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Giấy phép môi trường dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - Giai đoạn I - Phân kỳ đầu tư 1 của Công ty CPMT Hà Nam
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Giấy phép môi trường số 1535/GP-STN&MT về dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - Giai đoạn I - Phân kỳ đầu tư 1 của Công ty CPMT Hà Nam
Nội dung Giấy phép môi trường xem chi tiết tại đây giayphepmoitruongso1535.pdf