Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấp phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp khách sạn, thương mại Atlantic Đồng Văn thuộc lô TM6 Khu ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Giấp phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp khách sạn, thương mại Atlantic Đồng Văn thuộc lô TM6 Khu đô thị Đồng Văn Xanh, thị xã Duy Tiên, Hà Nam của Công ty Cổ phần 973
Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành giấy phép môi trường số 2007/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp khách sạn, thương mại Atlantic Đồng Văn thuộc lô TM6 Khu đô thị Đồng Văn Xanh, thị xã Duy Tiên, Hà Nam của Công ty Cổ phần 973
Nội dung giấy phép môi trường xem chi tiết tại đây giayphepmoitruongso2007.pdf