Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 3 thảo luận chuyên đề về tài nguyên môi trường

Tin hoạt động  
Cụm thi đua số 3 thảo luận chuyên đề về tài nguyên môi trường
Ngày 26/6, Cụm thi đua số III ngành TN&MT tổ chức Hội thảo chuyên đề lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại tỉnh Lai Châu. Cụm thi đua số III gồm sở TN&MT 6 tỉnh Tây Bắc là: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập Bộ TN&MT do tỉnh Lai Châu (Cụm trưởng Cụm thi đua số 3) đăng cai tổ chức.

Tại Hội thảo, Sở TN&MT các tỉnh đã chia sẻ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các địa phương.

Thời gian qua, sở TN&MT các tỉnh Tây Bắc đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện về tài nguyên môi trường. Các địa phương quan tâm nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ đất đai, hồ sơ cấp phép tài nguyên nước, khoáng sản, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường… Chủ động thanh tra, kiểm tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sở TN&MT các tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng quản lý đất đai, chỉ đạo và hướng dẫn giải quyết thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thi hành chính sách, pháp luật về tài nguyên tại các địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đơn cử, đối với lĩnh vực đất đai, khó khăn trong công tác thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thống nhất, đồng bộ với trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; việc xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định; việc quy định lập danh mục dự án thu hồi đất… Trong lĩnh vực khoáng sản, có địa phương gặp vướng mắc trong thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm quy định của pháp luật về khoáng sản sau cấp giấy phép; việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản... Với lĩnh vực môi trường, có tỉnh gặp khó khăn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải; việc thu quỹ cải tạo, phục hồi môi trường…

Dịp này, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu – Cụm trưởng Cụm thi đua số III đăng cai tổ chức Giải thể thao và Hội diễn văn nghệ của Sở TN&MT 6 tỉnh Tây Bắc.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường