Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý II/2023

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý II/2023
Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 273/VPĐKĐĐ-NV về việc công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý II/2023
Nội dung Công văn số 273/VPĐKĐĐ-NV​ xem chi tiết tại đây congvanso273.pdf
Danh sách các tổ chức đăng ký giao dịch đảm bảo quý II năm 2023 xem chi tiết tại đâyDANH SÁCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GDBĐ QUÝ II -2023.pdf
Danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký giao dịch đảm bảo quý II năm 2023 xem chi tiết tại đây DANH SÁCH HỘ GIA ĐINH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GDBĐ QUÝ II - 2023.pdf
Tin liên quan