Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai báo cáo đề xuất cấp phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phía tây thị trấn Bìn...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Công khai báo cáo đề xuất cấp phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phía tây thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam" của Công ty TNHH Hải Vượng
Công ty TNHH Hải Vượng công khai báo cáo đề xuất cấp phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phía tây thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam"
Tin liên quan