Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound Mas...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound Masterbatch tại CCN Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam của Công ty Cổ phần nhựa CPI làm chủ đầu tư.
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Công ty Cổ phần nhựa CPI có công văn số 06/CPI về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường  Dự án dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound Masterbatch tại CCN Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam của Công ty Cổ phần nhựa CPI làm chủ đầu tư.
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây Cong van + phụ bìa đề nghị cấp GPMT của Công ty CP nhựa CPI.pdf
Nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  Dự án dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound Masterbatch​ xem chi tiết tại đây Nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT Công ty CP nhựa CPI.pdf