Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: "Dự án dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội - ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: "Dự án dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội - Đồng Văn tại khu đô thị Đồng Văn Xanh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH y tế Hưng Hùng làm chủ đầu tư"
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH y tế Hưng Hùng ban hành công văn số 105/CV-YTHH về việc công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: "Dự án dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội - Đồng Văn tại khu đô thị Đồng Văn Xanh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH y tế Hưng Hùng làm chủ đầu tư"