Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Ngh...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long làm chủ đầu tư."
Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long có công văn số 70/XMHL-KH về việc đề nghị công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long làm chủ đầu tư."
Nội dung  báo cáo đề xuất cấp phép môi trường  "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long làm chủ đầu tư." xem chi tiết tại đây Nội dung đề nghị cấp GPMT Công ty CPXM Hoàng Long.pdf
Tin liên quan