Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam

​Nội dung Quyết đinh xem chi tiếtquyetdinhvevieccongbothutuchanhchinhthuoclinhvuctainguyenvamoitruong.pdf

Nội dung Phụ lục kèm theo xem chi tiết 2752.phuluc.pdf

Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan