Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương ...

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Nội dung Thông tư xem chi tiếtthongtu17cuabotnmt.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường